Toppers

2019-20
MAYANK SHARMA
96%
PARTH KAPKOTI
95%
ANIN HASSAIN
94%
MANISH FARTYAL
94%
SANJAY BISHT
93%
KARTIK JOSHI
92%
HARSHVARDHAN
92%
NEELAKSH GOSWAMI
91%
SANNIDHYA MARUT SAH
91%
ARNAV TRIPATHI
90%
KUNAL KALKAL
89%
NAVDEEP SAH
89%
HARSHIT TRIPATHI
89%
RAJAT RAUTELA
87%
KARUNYA VERMA
87%
NAMIT PARIHAR
87%
HIMANSHU PAL
86%
SARTHAK KANYAL
84%
RAHUL CHAURASIA
84%
VARNIT KAMBOJ
84%
HIMANSHU KUMAR
83%
KRITAGYA KANDPAL
83%
ARYAN UNIYAL
82%
MAYANK JOSHI
81%
ANUBHAV JOSHI
80%
RAVI PARIHAR
80%
2018-19
2017-18
© Copyright 2019 All Rights Reserved by, Long View Public School, Nainital
Designed & Maintained by